lietuviuzodynas.lt

Evangelistai reikšmė

Jėzaus Kristaus mokymų Žemėje skelbėjai, kurie tęsė jo mintis rašytine forma, išlikusia iki mūsų dienų Šventajame Rašte. Tai 4 asmenys pagal kuriuos pavadintos evangelijos - Matas, Morkus, Lukas ir Jonas.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas