lietuviuzodynas.lt

Išganytojas reikšmė

žmonijos nuodėmių atpirkėjas - Jėzus Kristus, kuris tapo žmogumi, mokė žmones mylėti vienas kitą ir mylėti Dievą, kentėjo ir buvo nukankintas ir prikaltas prie kryžiaus, taip išrišdamas tikinčiuosius nuo jų nuodėmių.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas