lietuviuzodynas.lt

Mesijas reikšmė

(hebr. Mašiah - pateptasis) judaizmo ir krikščionių tarpe - išganytojas, Dievo siųstas vesti žmones geresnio gyvenimo link, skleisti meilę ir tikėjimą Dievu.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas