lietuviuzodynas.lt

Mišios reikšmė

bažnytinės apeigos, kurių metu skaitomas pamokslas, dalyvaujant tikinčiųjų bendruomenei. Jų metu skaitomos ištraukos iš Šventojo Rašto, atliekami religiniai ritualai ir sakramentai, tokie kaip komunija, Dievas garbinamas kartu sakant maldas.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas