lietuviuzodynas.lt

Mokinys reikšmė

tikintysis, skelbiantis Jėzaus mokymą ir išpažįstantis Dievą. Pirmieji mokiniai buvo 12 Jėzaus apaštalų, iš kurių 4 skelbė Dievo žodį raštu, likusiu iki mūsų dienų Šventajame rašte.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas