lietuviuzodynas.lt

Pagunda reikšmė

noras nedorai elgtis, prieštaraujantis gyvenimui pagal Dievą. Norėdami atsilaikyti prieš visas pagundas ir gyventi dorai, tikintieji prašo Dievą suteikti stiprybės joms atsispirti ir apsaugoti nuo jų
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas