lietuviuzodynas.lt

Pasauliečiai reikšmė

bažnyčios bendruomenės narys, kuris neturi jokių kunigystėsar vienuolystės įsipareigojimų. Jie yra tikintieji, kurie kitaip nei dvasininkai skelbia Dievo žodį
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas