Pasauliečiai

Pasauliečiai - bažnyčios bendruomenės narys, kuris neturi jokių kunigystėsar vienuolystės įsipareigojimų. Jie yra tikintieji, kurie kitaip nei dvasininkai skelbia Dievo žodį
Paieška
Ar žinai ką reiškia vedizmas?
Sekite mus