lietuviuzodynas.lt

Slėpinys reikšmė

tikėjimu grįsta tiesa, kuri neprivalo būti įrodyta. Jėzaus gyvenimo istorija, jo mokymai ir Dievo žodžio skelbimas per jo mokinius Šventajame Rašte yra aprašyti slėpiniais.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas