Aizsargapmetnis lietuviškai

Aizsargapmetnis - aizsargapmetnis   (gen.  pl.  ~apmetņu) priešcheminės[ap]saugos rūbas
aizsargāšana [ap]saugojimas, gynimas
aizsargašanās apsigynimas
aizsargāšanās taktika - gynimosi  (gynybos) taktika
aizsargāt   (~āju  ir  ~u,  ~ā  ir  ~i,  ~ā  ir  ~a,  ~āja,  ~ās) ginti, [ap]saugoti
aizsargāt cietoksni - ginti tvirtovę
aizsargāt no briesmām - saugoti nuo pavojų
aizsargāt pret ērču encefalītu - apsaugoti nuo erkinio encefalito
aizsargātība saugumas, sauga
iedzīvotāju sociālā aizsargātība - gyventojų socialinis saugumas  (socialinė sauga)
aizsargāties   (~ājos  ir  ~os,  ~ājies  ir  ~ies,  ~ājas  ir  ~ās,  ~ājās,  ~āsies) gintis, saugotis
aizsargāties pret uzbrukumu - gintis nuo užpuolimo
aizsargbrilles  tik  pl.    (gen.  ~briļļu) apsauginiai akiniai
aizsargcepure sk. aizsargķivere
aizsargdambis   (gen.  pl.  ~dambju) apsauginis pylimas

Ką reiškia loop anglų kalboje?
Sekite mus