lietuviuzodynas.lt

Dabisks lietuviškai

Dabisks - dabisks   ~a natūralus   -i, gamtinis   , natūrinis  
dabiska izturēšanās - natūrali laikysena
dabiska gāze  sg.  - gamtinės dujos
 pl. 
dabiskais zīds - natūralusis šilkas
dabiskā izlase biol.  - natūralioji atranka
dabisko skaitļu virkne mat.  - natūrinių skaičių eilė
dabiskā lielumā - natūralaus didumo
mirt dabiskā nāvē - mirti savo  (natūralia) mirtimi
kārtot dabiskās vajadzības - atlikti gamtos reikalą  (nusilengvinti)
tas ir pavisam dabiski - tai visai natūralu
dabiskums natūralumas, gamtiškumas

Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas