lietuviuzodynas.lt

Faktiski lietuviškai

Faktiski - faktisks   -a faktinis   , faktiškas   -a, tikras   -a
lietas faktiskais stāvoklis - dalyko tikroji  (faktinė) padėtis
faktiskais īpašums teis.  ekon.  - faktinis turtas  (aktyvas)
faktiskā jauda tech.  - efektyvusis galingumas
faktiskais sastāvs kar.  - faktinė  (esamoji) sudėtis
faktiski  adv.  faktiškai, iš tikrųjų
faktorija faktorija
faktors  įv.  reikš.  faktorius, veiksnys
ārējais faktors - išorinis faktorius  (veiksnys)
cilvēka faktors - žmogiškasis faktorius
dabas faktori - gamtos faktoriai
izšķirošais faktors - išskirtinis  (lemiamas) faktorius
kaitīgie faktori - kenksmingi faktoriai
faktori, kas nosaka... - faktoriai, lemiantys...
fakts faktas
neapstrīdams fakts - nenuginčijamas faktas
faktu materiāls - faktinė medžiaga  (surinkti faktai)
pierādīt ar faktiem - įrodyti faktais

nostādīt[notikuša] fakta priekšā - pastatyti prieš[įvykusį] faktą
faktūra  įv.  reikš.  faktūra
faktūru grāmata ekon.  - faktūrų knyga
faktūrrēķins buh.  sąskaita-faktūra

Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas