Jānītis lietuviškai

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Jānītis - Jāņi  pl.  etnogr.  Joninės, Jono šventė, Rasos
Jāņos, pa Jāņiem - per Jonines
Jāņu diena - Joninių šventė, Joninės
Jāņu nakts - Joninių naktis
Jāņu ugunis - Joninių ugnys  (laužai)
Jāņu zāles - žolynai, skinami Joninių vainikams pinti
Jānis
Jānītis mit.  flk.  Joninių šventės dievybė
līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu tā tava diena nāca flk.  - lyguo, Jani, lyguo, Jani, na tai tavo diena atėjo
nu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldurē? flk.  - na, Janyti, Dievo sūnau, ko po mišką tu triukšmauji?
Jāņa(Jāņu) bērni - jonininkai  (Joninių vaikštynių dalyviai)
labvakari, Jāņu māte, vai gaidīji Jāņu bērnus? flk.  - labas vakaras, Janių mote, ar laukei jonininkų?
Jāņa(Jāņu) māte - šeimininkė, vaišinanti jonininkus
Jāņa māte sieru sēja deviņiem stūrīšiem flk.  - Janio motė sūrį slėgė devyniais kampeliais
Jāņa(Jāņu) tēvs - šeimininkas, vaišinantis jonininkus
alu, alu, Jāņu tēvs, tev ir mieži tīrumā flk.  - alaus, alaus, Janių tėve, tu turi miežių lauke

Jānītis - jānītis   (gen.  pl.  ~šu) bot.  šiušelė  (Erigeron)

Paieška
Ką reiškia identity anglų kalboje?
Sekite mus