lietuviuzodynas.lt

Pieteikt lietuviškai

Pieteikt - pieteikt   (~cu,  ~c,  ~c,  ~ca,  ~ks)
1.
paskelbti; pranešti; pareikšti
pieteikt streiku - paskelbti streiką
pieteikt programmu - paskelbti programą
pieteikt viesus - pranešti apie svečius
pieteikt savas tiesības uz kaut ko - pareikšti savo teises į ką nors
pieteikt šahu - paskelbti šachą  (šachmatuose)
2.
paliepti, prisakyti
3.
užregistruoti
pieteikt radioaparātu - užregistruoti radijo aparatą
pieteikties   (~cos,  ~cies,  ~cas,  ~cās,  ~ksies)
1.
paduoti pareiškimą, užsirašyti
pieteikties skolā - paduoti pareiškimą priimti į mokyklą
pieteikties kursos - užsirašyti į kursus
pieteikties par brīvprātīgo - užsirašyti savanoriu
pieteikties pie vārda - prašyti žodžio
2.
prisistatyti, atvykti
pieteikties par vainīgu teis.  - atvykti prisipažinti kaltu
3.
pasisiūlyti, pasišauti
pieteikums
1.
pareiškimas; paraiška
iesniegt pieteikumu - paduoti pareiškimą
2.
paskelbimas
kara pieteikums - karo paskelbimas
cīņas pieteikums - iššaukimas į kovą

Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas