Šā lietuviškai

Šā - šā šiaip
šā tā - šiaip taip
gan šā, gan tā - ir šiaip, ir taip
ne šā, ne tā - nei šiaip, nei taip
šā vai tā - šiaip ar taip

Sa- - sa-  praef.  ;  su veiksmažodžiais rodo
1.
 sujungimą  suvienijimą  atitinka  lie.  su-:
sakausēt - sulydyti
sasiet - surišti
sašūt - susiūti
savienot - sujungti, suvienyti
2.
 daugelio  daug ko sutelkimą vienoje vietoje  atitinka  lie.  su-:
saaicināt - sušaukti, sukviesti
salasīt - surinkti
samest - sumesti
sasaukt - sušaukti, sukviesti; suvadinti
3.
 veiksmą  kurį atlieka daug veikėjų  atitinka  lie.  su-:
sabraukt - suvažiuoti
sakāpt - sulipti
salidot - sulėkti, suskristi
sanākt - sueiti
4.
 rodo tarpusavio veiksmą  atitinka  lie.  su-:
sadraudzēties - susidraugauti
sadziedāties - susidainuoti, susigiedoti
satikt - sugyventi, sutikti
sazvanīties - susiskambinti
5.
 veiksmą  reiškiantį  ko nors pripildymą  pilnumą  atitinka  lie.  pri-:
sabūvēt - pristatyti
sadāvināt - pridovanoti
saelpoties - prisikvėpuoti
sapīpēties - prisirūkyti
sarunāt - prikalbėti  (daug)
6.
 momentinį  staigų veiksmą  atitinka  lie.  su-,  kartais iš-:
sagrīļoties - susverdėti, susvyruoti
sakustēties - sujudėti
sapurināt - supurtyti
sabīties - išsigąsti
7.
 laiko praleidimą ką nors darant  atitinka  lie.  pra-:
sagulēt - pragulėti, pramiegoti
sabraukt - pravažinėti
sasēdēt - prasėdėti
sastaigāt - pravaikščioti
8.
 tikslo pasiekimą  atitinka  lie.  pri-, su-, pa-, iš-:
sazvanīt - prisiskambinti
saklauvēt - prisibelsti
sameklēt - suieškoti
saost - suuosti
sasniegt - pasiekti
saskatīt - pamatyti
sadzirdēt, saklausīt - išgirsti
9.
 pabaigą veiksmo  kuris žymi ko nors padalijimą  suirimą ir pan.  atitinka  lie.  su-,  kartais pa-:
sadrupināt - sutrupinti
saplēst - sudraskyti
sairt - suirti
sadalīties - pasidalyti
10.
 veiksmo pabaigą  taip pat intensyvumą  pilnumą  atitinka  lie.  su-,  kartais pa-, nu-:
salīgt - sulygti
samazināt - sumažinti
samīt - suminti; sumindžioti
saķert - nutverti, sučiupti, pagauti
samocīties - nusikamuoti
sastrādāties - nusidirbti

Paieška
Ką reiškia ship anglų kalboje?
Sekite mus