Tāds lietuviškai

Tāds - tāds   ~a toks   -ia
tāds gadījums - toks atsitikimas
tāds ir mūsu uzdevums - toks yra mūsų uždavinys
viņš ir tāds jocīgs - jis[yra] toks juokingas
tāds kā pazīstams cilvēks - toks lyg ir pažįstamas žmogus
tāds pats - toks pat
šāds tāds - šioks toks
ne šāds, ne tāds - nei šioks, nei toks
viņš ir tāds pats, kāds bija senāk - jis yra toks pat, koks buvo seniau
kas tas tāds? - kas jis toks?, kas tai[yra]?
tādā un tādā stundā - tokią ir tokią valandą
tādā gadījumā - tokiu atveju
tādā kārtā  (veidā) - tokiu būdu

tāds ar tādu saderas  (satiekas) - atitiko kirvis kotą; toks tokį pažino ir ant alaus pavadino
šādi tādi ļaudis - visokie žmonės
būt tādu ļaužu arch.  - būti nėščiai

Paieška
Ką reiškia chew anglų kalboje?
Sekite mus