Ūdensplūdi lietuviškai

Ūdensplūdi - ūdensnecaurlaidība nepralaidumas vandeniui
ūdensnecaurlaidīgs   -a nepralaidus   -i  vandeniui, neperšlampamas   -a
ūdenspipars bot.  kartusis rūgtis  (Polygonum hydropiper)
ūdensplūdi  tik  pl.  tvanas

pēc manis kaut[vai] ūdensplūdi! - po manęs nors ir tvanas!
ūdenspolo  ind.  sport.  vandensvydis
ūdensputni  ppr.  pl.  ornit.  vandeniniai paukščiai
ūdensrats vandens ratas
ūdensroze   (gen.  pl.  ~rožu) bot.  vandens lelija  (Nymphaea)
baltā ūdensroze - paprastoji vandens lelija  (N. alba)
sniegbaltā ūdensroze - mažažiedė vandens lelija  (N. candida)
ūdensslēpes  ppr.  pl.    (gen.  ~slēpju) vandens slidės
ūdensslēpotājs   -a sport.  vandens slidininkas  
ūdensspolīte   (gen.  pl.  ~spolīšu) zool.  ritininė sraigė  (Planorbis)
ūdenssports vandens sportas
ūdensstabs vandens stulpas
ūdensstrazds ornit.  vandeninis strazdas  (Cinclus cinclus)
ūdenssūknis   (gen.  pl.  ~sūkņa) vandensiurblis
ūdensšķirtne   (gen.  pl.  ~šķirtņu) geogr.  takoskyra, vandenskyra
ūdenstilpe   (gen.  pl.  ~tilpju) vandens saugykla  (baseinas)
ūdenstornis   (gen.  pl.  ~torņu) vandentiekio bokštas
ūdensvabole   (gen.  pl.  ~vaboļu) ent.   sk. airvabole
ūdensvads vandentiekis
ūdensvada tīkls - vandentiekio tinklas
ūdensvedējs vandenvežys
ūdensvīrs
1.
mit.  vandenis
2.
 (Ūdensvīrs) astr.  Vandenis
ūdensvistiņa ornit.  nendrinė vištelė  (Gallinula chloropus)
ūdenszābaki  ppr.  pl.  neperšlampami batai
ūdenszāle   (gen.  pl.  ~zāļu) bot.  monažolė  (Glyceria)

kustīgs kā ūdenszāle - judrus kaip gyvsidabris
ūdensziedi  ppr.  pl.  bot.  maurai, plūdenos
ūdenszīme   (gen.  pl.  ~zīmju) vandens ženklas  (popieriuje)
ūdenszirneklis   (gen.  pl.  ~zirnekļu) ent.  sidabriukas  (Argyroneta aquatica)
ūdensžurka zool.  vandeninė žiurkė, vandeninis pelėnas  (Arvicola terrestris)

Paieška
Ką reiškia ship anglų kalboje?
Sekite mus