lietuviuzodynas.lt
Žodynas

Lietuvių Anglų vertimas

Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas

Apie Lietuvių Anglų vertimą

Maždaug vienas milijardas žmonių, arba penktadalis pasaulio gyventojų, kalba anglų kalba. Iš jų maždaug trečdalis ja kalba kaip savo gimtąja, arba pirmąja, kalba, trečdalis vartoja ją kaip antrąją kalbą ir vienas trečdalis – kaip užsienio kalbą. Dar keli šimtai milijonų žmonių dabar jos mokosi kaip antrosios kalbos. Daugelyje pasaulio kraštų anglų kalba yra arba privaloma, arba populiariausia laisvai pasirenkama mokymosi disciplina.

Šie skaičiai stulbina. Bet ne mažiau stebina ir tai, kad anglų kalba bendrauja ne tik gimtakalbiai. Ne tiktai statistika, bet ir svarbiausios gyvenimo sritys – mokslas ir technika, medicina, diplomatija, tarptautinis biznis, leidyba, sportas, popmuzika ir pramogos – rodo, kad visuose šešiuose žemynuose vyrauja anglų kalba.

Taigi anglų kalba yra jau nebe nacionalinė kalba, vartojama tarptautiniu mastu, o tikra tarptautinė kalba. Ji nebepriklauso išimtinai tik angliškai kalbantiems žmonėms, bet yra tapusi visų žmonių nuosavybe – pasauline kalba.

Šiandien Lietuvoje anglų kalba tampa pagrindine užsienio kalba – ir tarptautiniuose ryšiuose, ir kaip mokyklos disciplina. Jaučiamas didžiulis stygius kvalifikuotų mokytojų ir tinkamų vadovėlių. Reikia žodyno, kuris tiktų mokantis kalbos komunikaciniu metodu ir kartu patenkintų norą sužinoti anglų kalbos lietuviškuosius atitikmenis. Šis aiškinamasis anglų kalbos žodynas su lietuviškais atitikmenimis patenkina abu poreikius.

Dvikalbių (pvz., anglų-lietuvių kalbos) žodynų trūkumas yra tas, kad jie neskatina vartotojo galvoti angliškai ir dažnai pateikia neaiškias reikšmes. Aiškinamaisiais (pvz., anglų kalbos) žodynais, nors tiksliai pateikiančiais reikšmes, yra sunku naudotis tiems, kurie dar tik mokosi užsienio kalbos, ir be to, jie neduoda vertimo į lietuvių kalbą.

Šis mūsų žodyno skyrius paaiškina žodžio reikšmę nesudėtinga anglų kalba, pateikia vartojimo pavyzdžių bei tikslius atitikmenis lietuvių kalba. Todėl vartotojas turi galimybę perskaityti žodžio apibrėžimą originalo kalba, o po to patvirtinti ir papildyti savo supratimą trumpu vertimu į gimtąją kalbą.

Pasaulinėje leksikografijoje pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau rengiama žodynų, tinkamų aktyviai mokytis kalbos. Lietuvių leksikografijoje mokomųjų žodynų poreikis ypač išaugo per pastarąjį dešimtmetį.

Šis anglų kalbos vertimas iš esmės yra aiškinamasis anglų kalbos žodynas su lietuviškais atitikmenimis. Tokio tipo žodynų, sudarytų remiantis novatoriška L. Kernermano koncepcija, išleista beveik trisdešimtyje šalių – yra išėję anglų kalbos žodynų su hebrajiškais, arabiškais, itališkais, portugališkais, švediškais, prancūziškais ir kt. atitikmenimis. L. Kernermano nuomone, net ir gerokai pramokus užsienio kalbos toliau tobulėti be gimtosios kalbos negalima. Todėl anglų kalbos žodžių lietuviški atitikmenys yra pateikti tikslingai. Tačiau tai nėra dvikalbis anglų-lietuvių kalbų žodynas. Lietuviški atitikmenys tik padeda suprasti anglišką žodį, o visas to žodžio reikšmes, jų atspalviu, vartosenos galimybes atskleidžia platus angliškas reikšmės apibūdinimas, pateikti angliški sakiniai be žodžių junginiai. Žodyne yra ir gramatikos, tarties aiškinimų. Akivaizdu, jog šis žodynas yra ne pradedantiesiems mokytis anglų kalbos. Šiek tiek jau pramokusiems jis bus geras pagalbininkas žengti toliau, skaityti grožinę ar specialiąją literatūrą.