Būti angliškai

būti (įv. reikš.) be ; become ; exist ; esu darbininkas I am a worker ; jis nori b. gydytoju he wants to be/become a doctor ; aš esu sveikas I am well ; yra daug dalykų there are many things ; tada nebuvo laisvo laiko there was no free time then ; grybai greit auga, bet jie esti neilgai mushrooms grow fast , but they do not exist long ; kur yra informacijos biuras? where is the inquiry office ?; Vilnius yra Lietuvos sostinė Vilnius is the capital of Lithuanian ; tai buvo jo mirties priežastis that was the cause of his death ; dalykas yra tas the thing is ; vakarais jis yra (būna) namie he is (usually) at home in the evenings ; kas yra? what is the matter ?; būta nebūta, buvo nebuvo sink or swim , neck or nothing ; žūt būt at any price/sacrifice , at all costs buwtybewBūti frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Paieška
Ką reiškia penalty anglų kalboje?
Sekite mus