lietuviuzodynas.lt

Eilė angliškai

eilė 1. (įv. reikš.) row ; line ; file ; rank ; e. po eilės row upon row ; dvi kėdžių eilės two rows of chairs ; parterio pirmoje eilėje in the front row of the stalls ; žengti sutelktomis eilėmis march in serried ranks ; armijos eilėse in the ranks of the army ; priimti į partijos eiles admit in/into the party ; 2. (ko nors sekimo, darymo tvarka) turn ; sekantis iš eilės next (in turn) ; iš eilės in turn ; in rotation ; be eilės out of one's turn ; eilės numeris current number ; 3. (norint ką pirkti, gauti ar pan.) queue ; line amer.; stovėti eilėje (ko nors) stand in a queue (for); stand in line (for); queue up (for); 4. dgs. lit. verse sg; baltosios eilės blank verse sg; eiles deklamuoti recite poetry/poems ; 5. (sluoksnis) layerEilė frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas