lietuviuzodynas.lt

Galva angliškai

galva 1. head ; 2. (vyresnysis, vadovas) head ; chief džn. šnek.; vyriausybės g. head of the government ; šeimos g. head of the family ; 3. prk. (protas, išmanymas) mind ; brains pl; mintis šovė man į galvą a thought has struck me arba has occurred to me arba has come into my mind ; žmogus su galva a man with brains , a man of sense ; 4. (šeimos narys): šeimoje septynios galvos there are seven souls in the family ; 5. (gyvybė, gyvenimas) life , head ; 6. : cukraus g. sugar-loaf ; kopūsto g. cabbage-head ; tuščia g. empty pate ; gera g. clever brain , wise head ; laiduoti savo galva už ką answer/vouch for smb as for oneself ; padėti galvą lose one's life ; pay for smth with one's life ; būti visa galva už ką nors aukštesniam (pranašesniam) be far superior to smb; stand head and shoulders above smb ; įkalti kam į galvą hammer into smb's head ; apsiginklavęs nuo galvos iki kojų armed to the teeth , armed cap-a-pie ; dėtis į galvą keep in mind ; turėti galvoje take into consideration/account ; bear in mind ; laužyti/sukti (sau) galvą puzzle (over); rack/cudgel one's brains (over); jam tai iš galvos išėjo he clean forgot it ; it quite escaped him ; netekti galvos, pamesti galvą lose one's head/wits ; išeiti iš galvos go mad ; go out of one's head ; man galva svaigsta/sukasi a) I feel giddy ; b) prk. I am dizzy (with); my head is in a whirl ; eik nuo mano galvos! leave me alone !; iki gyvos galvos lifelong ; galvomis eiti be naughty ; be a bundle of mischiefGalva frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas