lietuviuzodynas.lt

Kartas angliškai

kartas time ; šį kartą this time ; for (this) once ; antrą (trečią) kartą for the second (third) time ; dar kartą once more , once again ; paskutinį kartą for the last time ; kartą per metus once a year ; tris kartus per dieną three times a day ; vienu kartu at once ; kiekvieną kartą every time , each time ; kiekvieną kartą, kai whenever ; du kartus twice ; du kartus daugiau twice as much ; nė karto not once ; never ; ne kartą more than once ; iš karto right away ; kartą visam laikui once (and) for allKartas frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai, terminai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas