Niekas angliškai

niekas 1. įv. (joks žmogus) nobody ; no one ; n. nesužinos nobody will know ; ten nieko nebuvo there was nobody there ; jis niekam nepasakė he has told nobody ; he has not told anybody/anyone ; n. iš jų none of them ; n. kitas nobody else ; none else/other ; 2. (joks daiktas) nothing ; n. negalėjo padėti nothing could (have) help(ed) ; ten nieko nėra there is nothing , arba not anything , there ; jis nieko ten nematė he saw nothing , arba did not see anything, there ; jis nieko nežino a) (apskritai) he doesn't know a thing ; b) (neinformuotas) he knows nothing about it ; nieko aš negaliu jums padėti there is nothing I can do for you ; nieko ypatingo nothing special ; nothing very much šnek.; beveik nieko next to nothing ; nieko! šnek. it's nothing !; it's all right !; nieko neišėjo/neišeis šnek. nothing doing ; tai nieko nereiškia šnek. (nesvarbu) it does not matter ; niekam vertas/tikęs very bad , worthless ; good-for- nothing ; nieku būdu/gyvu by no means ; 3. dkt. nothing ; (mažmožis t. p.) trifle ; grynas n. a mere nothing/trifle ; įsižeisti dėl nieko take offence at a mere trifle ; niekus dirbti, užsiiminėti niekais waste one's time on trifles ; ginčytis dėl niekų split hairs , pettifog ; 2. (menkysta) a nobody ; 3. dgs. (nesąmonė) nonsense sg, rubbish sg; kalbėti/taukšti niekus talk nonsense ; niekai! a) it's nothing !; (nesąmonė) nonsense !; fiddlesticks !; b) (nesvarbu) never mind !; vieni niekai! child's play !; niekais nueiti/išeiti come to nothing ; nieku versti set at noughtNiekas frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Paieška
Ką reiškia mascot anglų kalboje?
Sekite mus