lietuviuzodynas.lt

Pagauti angliškai

pagauti 1. catch ; (pagriebti) seize , snatch ; 2. (apimti) seize , overcome ; (uždegti) carry away , engross ; jį pagavo baimė he was seized with terror ; darbas jį pagavo he was carried away by his work , he is engrossed in his work ; 3. (užklupti) catch ; p. nusikaltimo vietoje catch red-handed ; lietus pagavo jį bevažiuojant on the way he was caught in the rain ; 4. (suprasti) grasp , catch ; greitai p. be quick of apprehension ; sunkiai p. be slow/dull of apprehension ; zuikį p. tumble down full lengthPagauti frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas