Ranka angliškai

ranka 1. (plaštaka) hand ; (nuo plaštakos iki peties) arm ; imti ant rankų take in one's arms ; nešioti ant rankų carry in one's arms ; prk. make much (of); vesti už rankos lead by the hand ; mo (juo) ti ranka wave one's hand ; perrašyti ranka copy by hand ; spausti ranką shake hands ; rankas aukštyn! hands up !; liesti/imti rankomis handle ; rankomis neliesti! please , do not touch ! ; 2. prk. (rašysena) hand ; tai ne jo r. it is not his writing ; 3. prk. (pusė): po dešinei (kairei) rankai at the right (left) hand ; 4. dgs. prk. (valdžia , valia) hand sg; laikyti savo rankose have/keep in one's hands ; pakliūti į kieno rankas fall into smb's hands ; būti kieno rankose be at smb's mercy ; 5. prk. (sutikimas tekėti): pažadėti ranką promise one's hand ; prašyti rankos ask smb's hand ; r. rankon hand in hand ; iš rankų į rankas from hand to hand ; būti kieno dešine ranka be smb's right hand ; iš pirmų (antrų) rankų at first (second) hand ; numoti ranka į ką give smth , smb up as lost/hopeless ; kirsti rankomis strike a bargain ; po ranka (near) at hand ; handy , within easy reach ; rankas šalin! hands off !; r. ranką mazgoja you scratch my back and I'll scratch yours ; nusiplauti rankas wash one's hands of it ; su ginklu rankose up in arms ; padėjus ranką ant širdies with one's hand upon one's heart ; jam viskas krinta iš rankų (dėl nemiklumo) he is very awkward/clumsy ; his fingers are all thumbs ; (dėl bejėgiškumo, nenoro ką daryti) he has not the heart to do anythingRanka frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Ką reiškia peony anglų kalboje?
Sekite mus