lietuviuzodynas.lt

Sakyti angliškai

sakyti say (to); (pranešti, pasakoti) tell ; (kalbą ir pan.) speak ; jis sako, kad... he says that ... ; s. tiesą tell/speak the truth ; nesakęs/nesakydamas nė žodžio without saying a word ; s. komplimentus pay compliments ; ką jūs sakote? (reiškiant netikėjimą) you don't mean to say so !; kitaip sakant in other wordsSakyti latviškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas