Tai angliškai

tai 1. įv. it; (apie arti esantį daiktą ir pan.) this ; (apie toliau esantį daiktą ir pan.) that ; tai buvo taip netikėta it was all so sudden ; tai geras dalykas that's a good thing ; tai jo sesuo this/that is his sister ; (atsakant) it's his sister ; kas tai? (apie daiktą) what is that/it ?; (apie asmenį) who is that ?; tai buvo sunkūs metai those were difficult years ; tai, kad... the fact that ...; 2. jng. then ; ppr. neverčiamas: jei tu neisi, tai ir aš ne if you don't go , (then) I won't either ; 3. jng.: tai..., tai... now... now ...; tai kairėn, tai dešinėn now left , now right ; tai vienas, tai kitas first one , then another ; tai čia, tai ten now here , now there ; 4. dll. so , then ; tai jūs jį pažįstate? so you know him ? ; tai ateisit? well , are you coming ?; žadėt tai jis žadėjo, bet ar padarys? he said he would , but will he ? ; (ar) tai jus mačiau su cigarete klasėje? was it you (whom) I saw smoking a cigarette in the classroom ?; tai yra (sutr. t. y.) that is (sutr. i. e.)Tai frazeologizmai, latviškai
Paieška
Ką reiškia remote anglų kalboje?
Sekite mus