lietuviuzodynas.lt

Tuščias angliškai

tuščias 1. empty ; (tuščiaviduris) hollow ; (neužimtas) vacant ; (neprirašytas) blank ; tuščia dėžė empty box ; tuščia kėdė vacant chair ; kambaryje buvo tuščia the room was/looked empty ; t. namas empty/deserted house ; t. puslapis blank page ; tuščia žemė (nedirbama) waste ground ; 2. (neturiningas, nepagrįstas) idle ; (nerimtas) shallow , hollow ; (lengvabūdiškas - apie gyvenimo būdą) futile , frivolous ; t. smalsumas idle curiosity ; tuščia kalba idle talk ; t. žmogus shallow person ; tušti pažadai hollow/empty promises ; tuščios pramogos futile amusements ; tušti žodžiai empty/mere words ; 3. (bergždžias, bevertis) vain , futile ; unavailing ; tuščios viltys vain hopes ; tuščios svajonės castles in the air ; tuščia garbė vainglory ; tuščios pastangos futile/unavailing efforts ; 4. tech. idle ; tuščioji eiga idling ; 5. kar. blank ; t. šovinys blank cartridge ; t. užtaisas blankfire charge ; tuščiomis rankomis emptyhanded , light- handed ; tuščia jo! damn him !Tuščias frazeologizmai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas