lietuviuzodynas.lt

Užsukti angliškai

užsukti 1. twist , twirl ; u. kam rankas už nugaros twist smb's arms behind his/her back ; u. ūsus twirl/twist one's moustache , turn up one's moustache ; 2. (pasukti) turn ; u. už kampo turn the corner ; 3. (užeiti) turn/drop/run in (at smb's house/place); 4. (išjungti) turn off ; shut off ; u. čiaupą turn off the tap ; 5. (sraigtą, veržlę) screw up ; 6. (laikrodį) wind upUžsukti frazeologizmai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas