lietuviuzodynas.lt

Vanduo angliškai

vanduo 1. water ; geriamas v. drinking-water ; gazuotas v. soda-water , aerated water ; jūros v. sea-water ; gėlas v. fresh/sweet water ; mineralinis v. mineral water ; prieš vandenį against the current/stream ; 2. dgs. (vandens plotai) waters ; teritoriniai vandenys territorial waters ; vidaus vandenys inland waters ; 3. : gydomieji vandenys (kurortas) watering-place sg; spa sg; kaip du vandens lašai as like as two peas ; daug vandens nubėgo much water has flowed under the bridge(s) ; kaip žuvis vandenyje like a fish in the water ; devintas v. nuo kisieliaus second cousin twice removed ; very distant relativeVanduo frazeologizmai, lenkiškai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas