lietuviuzodynas.lt

Vardas angliškai

vardas 1. name ; tėvo v. patronymic ; kuo tamsta vardu? what is your name ?; žmogus, vardu Algirdas a man named Algirdas arba Algirdas by name ; jis žinomas kitu vardu he goes under/by another name ; pareiškimas direktoriaus vardu application addressed to Director ; 2. (pavadinimas) name ; appellation ; 3. (garbė, reputacija) reputation ; turėti gerą vardą have a good reputation ; profesoriaus v. the title of professor , professorshipVardas frazeologizmai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas