lietuviuzodynas.lt

Vieta angliškai

vieta 1. place ; (kuo nors išskiriama) spot ; (sodui įveisti, statybai ir pan.) site ; (vietovė) locality ; užleisti kam vietą give up one's place to smb; toji v. that particular spot ; ta pati v., kur... the precise spot where ... ; gera v. namui a good site for a house ; gimimo v. birth-place ; gyvenamoji v. residence ; į (savo) vietas! to your places !; kar. stand to !; darbo v. working place ; stovėjimo v. a) (automobilių) parking place ; b) (vežikų) cab- stand ; c) (taksi) taxi-stand ; įkalinimo v. teis. place of confinement ; tuščia v. blank (space) ; 2. (pvz., teatre) seat ; (miegamoji vieta vagone, laive) berth ; 3. (tuščia erdvė) room ; space ; nėra vietos there is no room ; čia daug vietos there is plenty of room here ; 4. (tarnyba) post , office ; (pvz., namų darbininkės) situation ; neturėti vietos be out of work , be unemployed ; ieškoti vietos seek (for) a situation ; look for a job ; 5. (teksto dalis) passage ; jūsų vietoje in your place , if I were you ; silpnoji v. weak spot/point/place ; rasti silpnąją vietą find the joint in the armour idiom.; vietos nerasti (pvz., ką skaudant, esant pavojui) fretVieta frazeologizmai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas