lietuviuzodynas.lt

abipusis angliškai

abipùsis
abipùsǁis
būdvardis / adjective
1.
mútual;
reciprocal;
(dvišalis) bìláteral;
Pavyzdžiai
a. susitarìmas
(abipusis susitarimas) - bìláteral agréement
• bìláteral agréement
a. supratìmas
(abipusis supratimas) - mútual ùnderstánding
• mútual ùnderstánding
~ė pagarbà
(abipusė pagarba) - mútual respéct
• mútual respéct
~ė priklausomýbė
(abipusė priklausomybė) - ìnterdepéndence
• ìnterdepéndence
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas