lietuviuzodynas.lt

bagažas angliškai

bagãžas
bagãžǁas
daiktavardis / noun
1.
lúggage;
bággage
amer.
;
Pavyzdžiai
rañkinis b.
(rankinis bagažas) - pérsonal / small / hand lúggage
• pérsonal / small / hand lúggage
atidúoti (daiktus) į̃ ~ą
(atiduoti į bagažą) - régister one’s lúggage; have* one’s lúggage régistered; check
• régister one’s lúggage
• have* one’s lúggage régistered
• check
amer.
(nu)sių̃sti ką̃ ~ù
((nu)siųsti ką bagažu) - send* smth as héavy lúggage
• send* smth as héavy lúggage
[...ˈhevɪ...]
atskiraĩ siuñčiamas b.
(atskirai siunčiamas bagažas) - ùnaccómpanied lúggage
• ùnaccómpanied lúggage
nustatýtą svõrį vir̃šijantis b.
(nustatytą svorį viršijantis bagažas) - éxcess lúggage
• éxcess lúggage
[ˈeksəs...]
~o sáugojimo kãmera
(bagažo saugojimo kamera) - bággage room
• bággage room
2.
store / fund of knówledge
[...ˈnɔl-]
prk.
;
èrudition;
Pavyzdžiai
žinių̃ b.
(žinių bagažas) - méntal óutfit
• méntal óutfit
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas