lietuviuzodynas.lt

banga angliškai

bangà
daiktavardis / noun
1.
wave;
(didelė) héavy wave
[ˈhevɪ...]
;
billòw
knyg.
;
(lūžtanti) bréaker
[ˈbreɪkə]
;
wash;
Pavyzdžiai
grįžtamóji b.
(grįžtamoji banga) - úndertòw
• úndertòw
pótvynio bañgos
- réptìde
• réptìde
sg
2.
wave
opt. med.
;
Pavyzdžiai
vidurìnės (rãdijo) bañgos
- médium (rádiò) waves
• médium (rádiò) waves
3.
(plaukų) (háir-)wàve;
4.
wave
prk.
;
surge;
Pavyzdžiai
smùrto b.
(smurto banga) - wave of violence
• wave of violence
pỹkčio b.
(pykčio banga) - surge of ánger
• surge of ánger
visúomenės nepasiténkinimo b.
(visuomenės nepasitenkinimo banga) - tide of públic dìscontént
• tide of públic dìscontént
[...ˈpʌ-...]
Frazeologizmai
◊ devintóji b.
(devintoji banga) - tenth wave
• ≅ tenth wave
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas