lietuviuzodynas.lt

centrinis angliškai

centrìnis
centrìnǁis
būdvardis / adjective
1.
(įv. reikš.) céntral;
Pavyzdžiai
c. bánkas
(centrinis bankas) - céntral bank
• céntral bank
~ė nèrvų sistemà
(centrinė nervų sistema) - céntral nérvous sýstem
• céntral nérvous sýstem
c. šìldymas [kam̃pas]
(centrinis šildymas [kampas]) - céntral héating
• céntral héating [ángle]
~ė telefòno stotìs
(centrinė telefono stotis) - (céntral) télephòne exchánge
• (céntral) télephòne exchánge
[... -ˈtʃeɪ-]
~iai laĩkraščiai
(centriniai laikraščiai) - néwspàpers públished in the cápital
• néwspàpers públished in the cápital
[...ˈpʌ-...]
~ė į̃staiga
(centrinė įstaiga) - the head óffice
• the head óffice
[...hed...]
~ė dalìs
(centrinė dalis) - (šalies ir pan.) héartlànd
• (šalies ir pan.) héartlànd
[ˈhɑ:t-]
~ė miẽsto dalìs
(centrinė miesto dalis) - inner city
• inner city
[...ˈsɪ-]
~ė figūrà
(centrinė figūra) - (asmuo) kingpin
• (asmuo) kingpin
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas