lietuviuzodynas.lt

čia angliškai

čia
prieveiksmis / adverb
1.
here;
(šioje vietoje) alóng / aróund here;
(šiose vietose) in these parts;
Pavyzdžiai
ìš / nuõ čià
(iš / nuo čia) - from here
• from here
čià àš ją̃ sutikaũ
(čia aš ją sutikau) - it was here that I met her
• it was here that I met her
čià àš sù jumìs nesutinkù
(čia aš su jumis nesutinku) - I differ from you here
• I differ from you here
čià kal̃bama ángliškai
(čia kalbama angliškai) - Énglish is spóken here
• Énglish is spóken here
čià kažkàs įtar̃tina
(čia kažkas įtartina) - there is sómething fúnny here
• there is sómething fúnny here
Frazeologizmai
◊ čià taĩ beñt!
(čia tai bent!) - my (sáinted) aunt!
• ≅ my (sáinted) aunt!
čia
jungtukas / conjunction
1.
Pavyzdžiai
čià..., čià...
(čia..., čia...) - : now..., now...; sómetìmes..., sómetìmes...; at one móment..., at anóther...
• now..., now...
• sómetìmes..., sómetìmes...
• at one móment..., at anóther...
Frazeologizmai
◊ čià sáulė, čià lietùs
(čia saulė, čia lietus) - Ápril weáther
• ≅ Ápril weáther
[...ˈweðə]
čia
dalelytė / particle
1.
Pavyzdžiai
kàs čià?
(kas čia?) - : who is there?
• who is there?
kàs čià yrà?
(kas čia yra?) - what is this?
• what is this?
kàs čià negeraĩ?
(kas čia negerai?) - what’s wrong with it?
• what’s wrong with it?
niẽko čià nepadarýsi
(nieko čia nepadarysi) - nóthing can be done abóut it
• nóthing can be done abóut it
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas