lietuviuzodynas.lt

daiktas angliškai

dáiktas
dáiktǁas
daiktavardis / noun
1.
thing;
óbject;
item;
árticle;
Pavyzdžiai
d. savyjè
(daiktas savyje) - thing in ìtsélf
• thing in ìtsélf
filos.
būtiniáusi daiktaĩ
(būtiniausi daiktai) - the nécessaries (of life)
• the nécessaries (of life)
d., àtnešantis neláimę
(daiktas, atnešantis nelaimę) - jinx
• jinx
neprilýgstamas d.
(neprilygstamas daiktas) - nónpareil
• nónpareil
knyg.
nereikalìngas d.
(nereikalingas daiktas) - whiteélephant
• white élephant
idiom.
netìkęs d.
(netikęs daiktas) - write-òff; lémon
• write-òff
šnek.
• lémon
amer. šnek.
2.
(vieta) place
šnek.
;
Pavyzdžiai
susiriñkti į̃ vieną ~ą
(susirinkti į vieną daiktą) - gáther / come* to a fixed place
• gáther / come* to a fixed place
Frazeologizmai
◊ gãlimas d.
(galimas daiktas) - it is póssible; it may be, it is not ùnlikely; póssibly, perháps
• it is póssible
it may be
it is not ùnlikely
póssibly
perháps
◊ dìdelis (čià) d.!
(didelis (čia) daiktas!) - it does not mátter in the least, it is of no cónsequence
• it does not mátter in the least
• it is of no cónsequence
◊ d. nuõ ~o
(daiktas nuo daikto) - here and there, not éverywhère
• here and there
• not éverywhère
◊ meñkas d.
(menkas daiktas) - trifle
• trifle
◊ kvaĩlas d.
(kvailas daiktas) - fool, dolt; blóckhead
fool
dolt
• blóckhead
[-hed]
◊ žiõplas d.
(žioplas daiktas) - gawk, gúllible pérson
• gawk
• gúllible pérson
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas