lietuviuzodynas.lt

daina angliškai

dainà
dainǁà
daiktavardis / noun
1.
song;
Pavyzdžiai
liáudies d.
(liaudies daina) - folk / pópular song
• folk / pópular song
populiãrios daĩnos
- hit songs
• hit songs
~ų̃ kūrė́jas
(dainų kūrejas) - sóngwrìter
• sóngwrìter
~ų̃ šveñtė
(dainų šventė) - song (and dance) féstival
• song (and dance) féstival
~õs žõdžiai
(dainos žodžiai) - lýrics
• lýrics
Frazeologizmai
◊ senà d.
(sena daina) - it is the same old stóry
• it is the same old stóry
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas