lietuviuzodynas.lt

deka angliškai

deka
muz.
daiktavardis / noun
1.
sóunding-bòard
muz.
;
deka-
1.
(in compounds) deca-
[dekə-]
;
Pavyzdžiai
dekagònas
(dekagonas) - décagon
• décagon
dekamètrinis
(dekametrinis) - dècamétrical
• dècamétrical
dėka
daiktavardis / noun
1.
thanks to;
by cóurtesy of
[...ˈkə:t-...]
;
ówing to
[ˈəu...]
;
Pavyzdžiai
jõ dárbo d.
(jo darbo dėka)
• thanks to his work
dėka
dėkǁà
daiktavardis / noun
1.
(dėkingumas, padėka) grátitùde;
Pavyzdžiai
~õs nusipel̃nęs žmogùs
(dėkos nusipelnęs žmogus) - man* desérving grátitùde
• man* desérving grátitùde
[... -ˈz-...]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas