lietuviuzodynas.lt

eilė angliškai

eilė̃
eilǁė̃
daiktavardis / noun
1.
(įv. reikš.) row;
Pavyzdžiai
automobìlių [skaitmenų̃] e.
(automobilių [skaitmenų] eilė) - row of cars [of figures]
• row of cars [of figures]
e. põ ~ė̃s
(eilė po eilės) - row upón row
• row upón row
dvì kėdžių̃ eĩlės
(dvi kėdžių eilės) - two rows of chairs
• two rows of chairs
párterio pirmojè ~ėjè
(parterio pirmoje eilėje) - in the front row of the stalls
• in the front row of the stalls
2.
(namų) range
[reɪ]
;
3.
(linija) line;
(greta, vora) file;
ránk;
Pavyzdžiai
sustóti / sustatýti į̃ eĩlę
(sustoti / sustatyti į eilę) - line (up)
• line (up)
žeñgti sutelktomìs ~ėmìs
(žengti sutelktomis eilėmis)
• march in sérried ranks
[nè] vienojè ~ėjè
([ne] vienoje eilėje) - [out of] in line
• [out of] in line
kariúomenės ~ėsè
(kariuomenės eilėse) - in the ranks of the ármy
• in the ranks of the ármy
4.
(ko nors sekimo / darymo tvarka) turn;
queue
[kju:]
;
Pavyzdžiai
kìtas ìš ~ė̃s
(kitas iš eilės) - next (in turn)
• next (in turn)
ìš ~ė̃s
(iš eilės)
• a) in turn
• in succéssion
• rúnning (after n)
• b) (pakaitomis) in rotátion
bè ~ė̃s
(be eilės) - out of (one’s) turn
• out of (one’s) turn
~ė̃s nùmeris
(eilės numeris) - cúrrent / rúnning númber
• cúrrent / rúnning númber
màno e. užsakýti / pir̃kti / mokė́ti
(mano eilė užsakyti / pirkti / mokėti) - this round is on me
• this round is on me
5.
(norint ką pirkti / gauti ir pan.) queue;
line
amer.
;
Pavyzdžiai
stovė́ti ~ėjè (ko nors)
(stovėti eilėje (ko nors))
• stand* in a queue (for)
• stand* / be* in line (for)
amer.
• queue up (for)
nesilaikýti ~ė̃s, (už)lį̃sti bè ~ė̃s
(nesilaikyti eilės, (už)lįsti be eilės)
• jump the queue
• jump in line
amer.
• queúe-jùmp
šnek.
6.
queue
komp.
;
Pavyzdžiai
išvestiẽs e.
(išvesties eilė) - óutpùt queue
• óutpùt queue
[put...]
7.
séries
[i:z]
[... əˈdu:...]
;
8.
(sluoksnis) láyer;
see also eĩlės
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas