lietuviuzodynas.lt

gaidys angliškai

gaidỹs
gaiǁdỹs
daiktavardis / noun
1.
cock;
róoster
amer.
;
(kastruotas) cápon;
Pavyzdžiai
gaĩdžio krūtìnė
(gaidžio krūtinė) - (mėsa) pigeon breast / chest
• (mėsa) pigeon breast / chest
[...brest...]
~džių̃ peštỹnės
(gaidžių peštynės) - cóckfìght(ing)
• cóckfìght(ing)
sg
~džių̃ peštỹnių vietà
(gaidžių peštynių vieta) - cóckpit
• cóckpit
2.
chànticléer
flk.
;
3.
(peštukas) squábbler;
búlly
[ˈbu-]
;
4.
(~džiaĩ) (gaidgystė) cóck-cròw
sg
pl
;
Pavyzdžiai
~džiaĩ jaũ atgiedójo
(gaidžiai jau atgiedojo) - the cocks have alréady had their crów(ing)
• the cocks have alréady had their crów(ing)
[...ɔ:lˈredɪ...]
lìgi ~džių̃
(ligi gaidžių) - till / to all hóurs
• till / to all hóurs
[...ˈəuəz]
kéltis sù (pirmaĩsiais) ~džiaĩs
(keltis su (pirmaisiais) gaidžiais) - rise* at cóck-cròw
• rise* at cóck-cròw
sėdė́ti lìgi ~džių̃
(sėdeti ligi gaidžių) - sit* till the cóck-cròw
• sit* till the cóck-cròw
lìnksmintis lìgi antrų̃jų ~džių̃
(linksmintis ligi antrųjų gaidžių) - have* a good* / jólly time, ar make* mérry, till the sécond cóck-cròw; see section IV table 2 notes 2, 4
• have* a good* / jólly time
ar make* mérry
• till the sécond cóck-cròw
[...ˈse-...]
Frazeologizmai
◊ paléisti raudóną gaĩdį
(paleisti raudoną gaidį) - set* fire
• set* fire
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas