lietuviuzodynas.lt

įdiegti angliškai

įdiegti
įdiegǁti
veiksmažodis / verb
1.
(daigus) plant;
2.
implánt
prk.
;
incùlcàte (upon);
instil;
(naujovę ir pan.) ìntrodúce;
Pavyzdžiai
į. tradìcines vertýbes studeñtams
(įdiegti tradicines vertybes studentams) - incùlcàte traditional válùes into the stúdents
• incùlcàte traditional válùes into the stúdents
3.
implemènt
komp.
;
Frazeologizmai
◊ kàs ankstì ~ia, tàs ankstì ir̃ kãsa
(kas anksti įdiegia, tas anksti ir kasa) - one who éarly plants, éarly reaps the hárvest
• one who éarly plants
flk.
• éarly reaps the hárvest
[...ˈə:lɪ...]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas