lietuviuzodynas.lt

kaip angliškai

kaĩp
prieveiksmis / adverb
1.
(klausiant, sušunkant) how;
what;
Pavyzdžiai
k. taĩ?
(kaip tai?) - how is this / so?
• how is this / so?
k. tù teñ patekaĩ?
(kaip tu ten patekai?) - how did you get there?
• how did you get there?
k. tù manaĩ?
(kaip tu manai?) - what do you think?
• what do you think?
k. ángliškai „vókas“?
(kaip angliškai „vokas“?) - what’s the Énglish for “vókas”?
• what’s the Énglish for “vókas”?
[... i-...]
k. gražù!
(kaip gražu!) - how nice!
• how nice!
Frazeologizmai
◊ k. nórs, k. nè k.
(kaip nors, kaip ne kaip) - sómehòw
• sómehòw
kaĩp
dalelytė / particle
1.
(žymint palyginimą, požymį, būdą) like;
as;
Pavyzdžiai
báltas k. sniẽgas
(baltas kaip sniegas) - white like snow, as white as snow
• white like snow
• as white as snow
jìs žìnomas k. gẽras darbiniñkas
(jis žinomas kaip geras darbininkas) - he is known as a good* wórker
• he is known as a good* wórker
[...nəun...]
jìs kal̃ba k. ánglas
(jis kalba kaip anglas) - he speaks like an Énglishman*
• he speaks like an Énglishman*
[...ˈɪ-]
kaĩp
jungtukas / conjunction
1.
how;
Pavyzdžiai
pasakýk, k. táu sẽkasi
(pasakyk, kaip tau sekasi) - tell me how you are gétting on
• tell me how you are gétting on
2.
(k. ir̃...) as well as...;
Pavyzdžiai
k. ir̃
(kaip ir) - (tarsi) as if, as though
• (tarsi) as if
• as though
[...ðəu]
Frazeologizmai
◊ k. bùs, taĩp bùs
(kaip bus, taip bus) - sink or swim
• ≅ sink or swim
◊ k. ir̃ manýta / tikė́tasi
(kaip ir manyta / tiketasi) - sure enóugh
• sure enóugh
[ʃuə ɪˈnʌf]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas