lietuviuzodynas.lt

kaklas angliškai

kãklas
kãklǁas
daiktavardis / noun
1.
neck;
(priekinė dalis) throat;
Pavyzdžiai
ištiẽsti ~ą
(ištiesti kaklą) - stretch, ar crane out, one’s neck
• stretch
ar crane out
• one’s neck
~o sužalójimas
(kaklo sužalojimas) - whiplàsh (injury)
• whiplàsh (injury)
2.
(indo) mouth*;
(butelio) neck;
Frazeologizmai
◊ kártis / kabìntis kám añt ~o
(kartis / kabintis kam ant kaklo) - make* a dead set at smb, run* áfter smb; throw* ònesélf at smb
≅ make* a dead set at smb
[...ded...]
run* áfter smb
• throw* ònesélf at smb
◊ ikì ~o (užsiėmęs, skolose ir pan.)
• up to one’s neck
◊ sótus ikì ~o
- full up, full to the throat
• full up
• full to the throat
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas