lietuviuzodynas.lt

laikyti angliškai

laikýti
veiksmažodis / verb
1.
hold*;
Pavyzdžiai
l. ką̃ ùž rañkos
(laikyti ką už rankos) - hold* smb by the hand
• hold* smb by the hand
l. gálvą aukštaĩ
(laikyti galvą aukštai) - hold* one’s head high
• hold* one’s head high
[...hed...]
2.
(turėti;
prižiūrėti) keep*;
Pavyzdžiai
l. pìnigus (taũpomajame) bánke
(laikyti pinigus (taupomajame) banke) - keep* one’s móney in a (sávings) bank, bank one’s móney
• keep* one’s móney in a (sávings) bank
• bank one’s móney
l. šùnį
(laikyti šunį) - keep* a dog
• keep* a dog
l. švãrų
(laikyti švarų) - keep* clean
• keep* clean
3.
(duoti pragyvenimą) suppórt;
maintáin;
keep*;
Pavyzdžiai
tėvaĩ laĩko vaikùs
- párents suppórt / maintáin children
• párents suppórt / maintáin children
l. ką̃ priẽ savę̃s
(laikyti ką prie savęs) - keep* / house smb at one’s own side
• keep* / house smb at one’s own side
[...-s... əun...]
4.
(kuo, kokiu) consider
[-ˈsɪ-]
;
think* (smb);
believe
[-i:v]
(smb);
regárd (as);
take* (for);
Pavyzdžiai
jìs laĩko jį̃ sąžinìngu žmogumì
- he considers / thinks / believes him (to be) an hónest man*
• he considers / thinks / believes him (to be) an hónest man*
[...ˈɔn-...]
jìs laĩkomas protìngu
- he is considered / repúted to be a man* of sense
• he is considered / repúted to be a man* of sense
l. ką̃ ùž niẽką
(laikyti ką už nieką) - treat smb like dirt
• treat smb like dirt
jū̃s laĩkote manè kvailiù?
- do you take me for a fool?
• do you take me for a fool?
5.
(apie ledą ir pan.) bear*
[bɛə]
;
6.
(būti tvirtam, trukti) stand*;
Pavyzdžiai
ilgaĩ l.
(ilgai laikyti) - (apie drabužius, avalynę) last
• (apie drabužius, avalynę) last
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas