lietuviuzodynas.lt

likimas angliškai

likìmas
likìmǁas
daiktavardis / noun
1.
fate;
(dalia) déstiny;
fórtune
[-tʃən]
;
(sunkus) doom;
Pavyzdžiai
~o lémtas
(likimo lemtas) - hèaven-sént, pròvidéntial
• hèaven-sént
[hev-]
• pròvidéntial
jám labaĩ rū̃pi draũgo l.
(jam labai rūpi draugo likimas) - he is ánxious abóut his friend’s fate
• he is ánxious abóut his friend’s fate
[...fre-...]
susiláukti tõ patiẽs ~o
(susilaukti to paties likimo) - share smb’s déstiny / fate
• share smb’s déstiny / fate
atsidúoti ~o vãliai
(atsiduoti likimo valiai) - submit to one’s fate
• submit to one’s fate
dėkóti ~ui
(dėkoti likimui) - thank one’s lúcky stars
• thank one’s lúcky stars
jų̃ láukia tas pàts l.
(jų laukia tas pats likimas) - they will súffer the same fate
• they will súffer the same fate
skų́stis sàvo ~ù
(skųstis savo likimu) - compláin of one’s fate
• compláin of one’s fate
surìšti sàvo ~ą sù kuõ
(surišti savo likimą su kuo) - throw* in one’s lot with smb
• throw* in one’s lot with smb
l. mùs sùvedė
(likimas mus suvedė) - fate / fórtune has brought us togéther
• fate / fórtune has brought us togéther
2.
remáining;
stáying;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas