lietuviuzodynas.lt

mada angliškai

madà
madǁà
daiktavardis / noun
1.
fáshion;
vogue
[vəug]
;
(trumpalaikė) craze;
Pavyzdžiai
įvèsti mãdą
- ìntrodúce a fáshion
• ìntrodúce a fáshion
įvèsti į̃ mãdą
- bring* into fáshion
• bring* into fáshion
reñgtis pagal̃ mãdą
- be* fáshionably dressed
• be* fáshionably dressed
išeĩti ìš ~õs
(išeiti iš mados) - be* / get* / fall* out of fáshion / vogue
• be* / get* / fall* out of fáshion / vogue
išė̃jęs ìš ~õs
(išejęs iš mados) - óld-fáshioned, out of vogue, òutmóded
• óld-fáshioned
• out of vogue
• òutmóded
pagal̃ paskutìnę mãdą
- in the last word / shriek (of fáshion)
• in the last word / shriek (of fáshion)
[...-i:k...]
paskutìnis ~õs žõdis
(paskutinis mados žodis) - all the rage
• all the rage
laikýtis ~õs, sèkti mãdą
(laikytis mados, sekti madą) - be* fáshion cónscious
• be* fáshion cónscious
~ų̃ demonstrãvimas
(madų demonstravimas) - fáshion show / displáy / paráde
• fáshion show / displáy / paráde
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas