lietuviuzodynas.lt

magėti angliškai

magė́ti
magė́ǁti
veiksmažodis / verb
1.
want;
like;
Pavyzdžiai
jám mãga sù jumìs kalbė́ti
(jam maga su jumis kalbėti) - he wants, ar would like, to speak to you
• he wants
ar would like
• to speak to you
Frazeologizmai
◊ jám liežùvis mãga
(jam liežuvis maga) - he is dýing to speak / try
• he is dýing to speak / try
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas