lietuviuzodynas.lt

metas angliškai

mẽtas
mẽtǁas
daiktavardis / noun
1.
time;
date;
séason
[-zn]
;
dúring / in the course of
[...kɔ:s...]
;
Pavyzdžiai
tuõ metù
(tuo metu) - at that date / time
• at that date / time
rýto ~ą
(ryto metą) - in the mórning
• in the mórning
m. kéltis
(metas keltis) - it is time to get up
• it is time to get up
šiuõ metù
(šiuo metu) - at présent; todáy; cúrrently; for the présent; for the time béing; at this time of the day
• at présent
[... ez ]
• todáy
• cúrrently
• for the présent
• for the time béing
• at this time of the day
šiuõ metù populiarùs / svarbùs
(šiuo metu populiarus / svarbus) - of the móment
• of the móment
vãsaros metù
(vasaros metu) - in súmmer, in súmmer time
• in súmmer
• in súmmer time
vienu metù
(vienu metu) - simultáneously; at the same time; in únison
• simultáneously
• at the same time
• in únison
kaip tìk tuõ metù
(kaip tik tuo metu) - just then
• just then
bùvęs / vỹkęs tuõ pačiù metù
(buvęs / vykęs tuo pačiu metu) - contémporary
• contémporary
vỹkti tuõ pačiù metù
(vykti tuo pačiu metu) - (sutapti) clash (with)
• (sutapti) clash (with)
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas