lietuviuzodynas.lt

natūra angliškai

natūrà
natūrǁà
daiktavardis / noun
1.
(prigimtis) náture
[ˈneɪ-]
;
2.
náture
men.
;
life;
Pavyzdžiai
piẽšti [tapýti] ìš natū̃ros
- draw* from náture / life
• draw* [paint] from náture / life
natū̃roje
- on lòcátion
• on lòcátion
kin.
natū̃ros kádras / scenà
- extérior
• extérior
kin.
3.
kind
ekon.
;
Pavyzdžiai
mokė́ti ~à
(moketi natūra) - pay* in kind
• pay* in kind
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas